Úvod > Správa nehnuteľností > Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností

V rámci oddelenia správy nehnuteľností poskytujeme komplexný rozsah služieb, ktorými zjednodušíme Vaše podnikanie. Našou špecializáciou sú najmä komerčné nehnuteľnosti, kde individuálne riešime potreby našich klientov s cieľom maximálnych úspor nákladov, efektivity služieb a dlhodobej spolupráce.

Technická správa budov a areálov

Spracovanie revízneho a servisného plánu

Zaistenie všetkých predpísaných revízií, kontrol a servisných služieb

Zaistenie rekonštrukcií a drobných opráv nehnuteľností

Zabezpečenie údržby komunikácií a zelene

upratovacie služby

sťahovacie služby

Realitné a administratívne služby

Spolupráca pri nastavení podmienok prenájmov

Vyhľadanie potencionálnych záujemcov a zaistenie prehliadok nehnuteľností

Zaistenie a správa nájomných zmlúv vrátane dodatkov

Pasportizácia nehnuteľností

Účtovnické služby

Zaistenie poistenia nehnuteľností a riešenie poistných udalostí

právne poradenstvo

Projektový management v stavebníctve

Predprojektová a projektová príprava

Zaistenie inžinieringu - zastupovanie pri všetkých rokovaniach s orgánmi štátnej správy

Zaistenie výberových konaní na dodávateľa

Technický dozor investora

BOZP, OPP a ekológia

Zaistenie služieb spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

Zaistenie služieb spojených s požiarnou ochranou

odpadové hospodárstvo

bezpečnostné služby

Zaistenie ostrahy a strážnych služieb

Služby spojené s EZS, EPS, CCTV

energetické poradenstvo

Poradenstvo v optimalizácii dodávok médií

Zaistenie výberových konaní na dodávateľov médií

Ak máte záujem o bližšie informácie, vyplňte prosím náš on-line formulár alebo nás kontaktujte priamo na [email protected]

Nenašli ste, čo hľadáte?

Skúste zmeniť parametre vyhľadávania alebo nás kontaktujte na +421 948 771 650.